تلفن اصلی:
+98 (21) 88762331
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس نصیری
تلفن‌های دیگر 88762331 / 88505288
فکس 88762331 / 88505288
آدرس پستی

خیابان سهروردی شمالی، خیابان کورش، پلاک 14، واحد 1، طبقه اول

کلید واژه‌ها    

مجله تخصصی صنایع چوب و کاغذ، دوماهنامه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه