تلفن اصلی:
+98 (221) 2584876
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود یوسفی
تلفن‌های دیگر 2584876
فکس 2584876
آدرس پستی

جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرم دشت، بیست متری شرقی(لاله)، پلاک181

کلید واژه‌ها   

ساخت دستگاه های شرینک، ترموپک، ترموفرمینگ، فیلرها، پرکنها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه