تلفن اصلی:
+98 (461) 3563436
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس نعیمی
تلفن‌های دیگر 3563436
فکس 3563436
آدرس پستی

کیلومتر 16 جاده خوی _ تبریز

کلید واژه‌ها  

ساخت دستگاههای بازیافت کاغذ، اختراع دستگاه پلیسه از بازیافت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه