تلفن اصلی:
+98 (51) 38801277
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود متین راد
فکس +98 (51) 33553235
آدرس کارخانه

کیلومتر 16 جاده فریمان، بعد از روستای تپه سلام، پشت کارخانه آرد زندی

تولید کاغذ لاینر به صورت رول مورد استفاده در صنعت کارتن سازی در ابعاد 180 سانتیمتر تا 2 متر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه