تلفن اصلی:
+98 (35) 37272761
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمحمدعلی پوررضایی
فکس +98 (35) 37272766
آدرس پستی

یزد، شهرک صنعتی خضرآباد، بلوار اقاقیا، خیابان زیتون

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.niloofarplastic.com

تولید فیلم های گلخانه ای کشاورزی و صنعتی تا عرض 10 متر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه