تلفن اصلی:
+98 (511) 6512432
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اشکیانی
تلفن‌های دیگر 6512432 / 6512435 / 6512736
فکس 6512432 / 6512435 / 6512736
آدرس پستی

کیلومتر 7 جاده قدیم قوچان، جنب کمپوت شاداب

کلید واژه‌ها  

سازنده انواع ماشینهای پاکت سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه