تلفن اصلی:
+98 (21) 77263238
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا انبرستانی
تلفن‌های دیگر 77263238 / 77253336
فکس 77263238 / 77253336
آدرس پستی

گلبرگ غربی، 16 متری دوم جنوبی، خیابان شهید عادل‌زاده، پلاک 79

کلید واژه‌ها  

چاپ دوورقی و UV

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه