تلفن اصلی:
+98 (21) 33119724
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 33119724
فکس 33119724
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، خیابان صف (باغ سپهسالار)، شماره 138

تلفن کارخانه 5-3833144 (0262)
فکس کارخانه 9-3837638 (0262)
آدرس کارخانه

کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان شصت و یکم (داروپخش)، کوچه لاله، شماره 14

چاپ یووی مات و براق، برجسته واتربیس، روکش سلفون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه