تلفن اصلی:
+98 (21) 55027473
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل یزدی منش
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55039929
فکس +98 (21) 55027473
آدرس پستی

خانی آباد نو، خیابان شهید لطیفی، خیابان علی محمدی، پلاک 17

سلفون کشی بر روی انواع کاغذ و مقوا تا عرض 110 (مات، براق، متالایز و صدفی)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه