تلفن اصلی:
+98 (21) 66918952
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهرام بهروزی
تلفن‌های دیگر 66918952 / 66591778
فکس 66918952 / 66591778
آدرس پستی

خیابان کارگر، خیابان آذربایجان، بعد از چهارراه پیروز، پلاک 174

کلید واژه‌ها  

خدمات سیلک و سیلندری ورنی UV

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه