تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

تولید استوانه های مقوایی با دهانه 8 تا 24 اینچ و ارتفاع تا 120 سانتیمتر برای مصرف قوطی و بشکه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه