تلفن اصلی:
+98 (21) 88768213
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن هاشمی
تلفن‌های دیگر 88768213
فکس 88768213
آدرس پستی

خیابان خرمشهر، خیابان نوبخت، نبش خیابان 6، شماره 60، طبقه 1

کلید واژه‌ها   

خدمات ساخت کلیشه فتوپلیمری برای چاپ فلکسو و لترپرس


شرکت‌های مشابه