تلفن اصلی:
+98 (21) 22045694
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حامد امجدی
تلفن‌های دیگر 22045694 / 22017859
فکس 22045694 / 22017859
آدرس پستی

انتهای بلوار آفریقا، خیابان طاهری، شماره 89

کلید واژه‌ها   

واردات مواد شیمیایی (رنگ، رزین و لاستیک)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه