تلفن اصلی:
+98 (21) 88731042
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید اعتدال منفرد
تلفن‌های دیگر 88731042
فکس 88731042
آدرس پستی

خیابان احمد قصیر، نبش خیابان 16، ساختمان سهند، پلاک41، طبقه 3

پست الکترونیک [email protected]

محصولات دوپلو شامل چاپ و تکثیر و ماشینهای صحافی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه