تلفن اصلی:
+98 (21) 88747313
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عزیز اثنی عشری
فکس +98 (21) 88747317
آدرس پستی

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، خیابان 4، شماره 15

کد پستی 1531646411
پست الکترونیک [email protected]
شخص پاسخگو علیرضا کاغذیان
کلید واژه‌ها   

واردکننده انواع کاغذ و خمیر کاغذ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه