تلفن اصلی:
+98 (21) 33909482
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هاشم احمدی
تلفن‌های دیگر 33909482
فکس 33909482
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، خیابان زوارئیان، شماره 14

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

واردات دستگاه های چاپ افست

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه