تلفن اصلی:
+98 (21) 33909184
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فریبرز موسوی
تلفن‌های دیگر 33909184
فکس 33909184
آدرس پستی

خیابان سعدی جنوبی، کوچه بوشهری، پاساژ اقتصاد، طبقه 4، واحد 3

واردات تسمه های صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه