تلفن اصلی:
+98 (21) 88902685
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا خزایی
تلفن‌های دیگر 88902685 / 88814045
فکس 88902685 / 88814045
آدرس پستی

خیابان ویلا، خیابان سپند، شماره 64

واردکننده انواع کاغذ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه