تلفن اصلی:
+98 (21) 22883628
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدعلی عامریان
تلفن‌های دیگر 22883628 / 22883619
فکس 22883628 / 22883619
آدرس پستی

ابتدای خیابان پاسداران، نگارستان سوم، پلاک 19

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

تولید قطعات یکبارمصرف پزشکی و غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه