تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت
کلید واژه‌ها   

ساخت ظرف های پلاستیکی و مظروف سازی مواد نفتی
ساخت انواع ظروف پلاستیکی یک تا چهار لیتری در شکل های مختلف با قابلیت چاپ روی بدنه ظرف (I.L.M)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه