تلفن اصلی:
+98 (21) 88834489
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد ابراهیم حقیقی(رئیس هیئت مدیره)
تلفن‌های دیگر 88834489 / 88834277 / 88814339
فکس 88834489 / 88834277 / 88814339
آدرس پستی

کریمخان زند-خردمند جنوبی-کوچه نوشهر-پلاک 15،واحد 10

کد پستی 15884679133
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

شرکت‌های مشابه