تلفن اصلی:
+98 (21) 55007823
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 55007823 / 55346033
فکس 55007823 / 55346033
آدرس پستی

یاخچی آباد، انتهای خط نازی آباد، خیابان بهمنیار، روبروی بیمارستان مفرح، کوچه چهاردهم، پلاک 42

کلید واژه‌ها   

خرید لوله وکاغذ؟؟؟؟؟؟

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه