تلفن اصلی:
+98 (21) 7732 8189
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیمون موسی خانیان
فکس 77328189
آدرس پستی

جاده دماوند، خیابان سازمان آب، نرسیده به خیابان 5 شیدایی، بن بست یکم غربی، پلاک 34

سازنده دستگاه‌های بادی


شرکت‌های مشابه