تلفن اصلی:
+98 (21) 77324886
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل روبن مگردیجی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77339756
فکس +98 (21) 77339756
آدرس پستی

تهران- ابتدای جاده آبعلی- خیابان اتحاد-خیابان 12 غربی-پلاک 18-جنب دکه نگهبانی

تولید ظروف و درب پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه