تلفن اصلی:
+98 (21) 55622714
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صادق ابراهیم زاده
تلفن‌های دیگر 55622714
فکس 55622714
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، پاساژ بوذر جمهوری، پلاک19

کلید واژه‌ها   

تولید فیلم پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه