تلفن اصلی:
+98 (21) 77330452
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کیومرث قضاتی
تلفن‌های دیگر 77330452
فکس 77330452
آدرس پستی

ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان ششم غربی، پلاک 1

تولید ظروف پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه