تلفن اصلی:
+98 (21) 88768403
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل Sthamer، Kurt - Henning
تلفن‌های دیگر 88768403 / 88768237 / 88764880
فکس 88768403 / 88768237 / 88764880
آدرس پستی

خیابان کنگاور، پلاک 5

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

نماینده محصولات شیمیایی شرکت BASF آلمان در ایران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه