تلفن اصلی:
+98 (21) 22040561
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا صمدی
تلفن‌های دیگر 22040561 / 22044198 / 22046744
فکس 22040561 / 22044198 / 22046744
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان صداقت، کوچه مهرشاد، ساختمان صداقت، طبقه پنجم، واحد 1

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

نماینده شرکت EMS سوییس، واردات پلیآمید

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه