تلفن اصلی:
+98 (341) 2233571
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی توحیدی
تلفن‌های دیگر 2233571 / 2262960
فکس 2233571 / 2262960
آدرس پستی

خیابان سعدی، نبش کوچه، شماره 8

کلید واژه‌ها   

چاپ روی قطعات پلاستیک، ساخت قالب پلاستیک


شرکت‌های مشابه