تلفن اصلی:
+98 (511) 5411011
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا اجتماعی
تلفن‌های دیگر 5411011
فکس 5411011
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید کیسه و گونی پلیپروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه