تلفن اصلی:
+98 (21) 88762379
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا رئیس پور
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88746672
فکس +98 (21) 88502833
آدرس پستی

خیابان بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه 8، پلاک 24

کد پستی 1533684391
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.erishkhodro.com

تولیدکننده قطعات خودرو، فوم صندلی، زیر آرنجی، غربیلک انواع فرمان خودرو، قطعات اسفنجی (فوم) خودرو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه