تلفن اصلی:
+98 (21) 88633470
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد پورتهرانی
تلفن‌های دیگر 88633470
فکس 88633470
آدرس پستی

یوسف آباد، خیابان 32، پلاک 32، طبقه دوم

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید جامبوبگ، بیک بگ، پالت بگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه