تلفن اصلی:
+98 (913) 1111190
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اخوان رحیمی
فکس +98 (33) 32254735
آدرس پستی

اصفهان، نجف آباد، منطقه صنعتي منتظريه، خيابان قادري شمالي، خيابان 105، فرعي 2، پلاک 174

موبایل پاسخگو +98 (913) 3122833

تولید انواع مقوای فشرده تا عرض 120cm جهت صنایع بسته بندی گوشت و مرغ و در آینده نزدیک تبدیل مقوا به کارتن مرغ و گوشت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه