تلفن اصلی:
+98 (21) 88757684
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام مینو
تلفن‌های دیگر 88757684
فکس 88757684
آدرس پستی

خیابان بهشتی، شهید صابونچی، کوچه 1، پلاک 12، طبقه اول

تلفن کارخانه 2227296 -2223258 (0282)
فکس کارخانه 2223258 (0282)
آدرس کارخانه

قزوین،‌شهر صنعتی البرز، بلوار ورودی شهر صنعتی،‌اولین فرعی سمت راست

کلید واژه‌ها  

تولید شانه تخم مرغ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه