تلفن اصلی:
+98 (711) 8223555
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 8223555
فکس 8223555
آدرس پستی

بلوار امیرکبیر، روبروی پلیس راه بوشهر، خیابان عصر ایران،کوچه 3

کد پستی 71786/45613
کلید واژه‌ها  

چاپ فلکسو و بتولید کیسه و پاکت


شرکت‌های مشابه