تلفن اصلی:
+98 (21) 88554219
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88554237
فکس +98 (21) 88554219
آدرس پستی

خیابان یوسف‌آباد، بین خیابان نوزدهم و بیست و یکم، شماره 215، واحد 3

تولید کارتن لمینیتی همراه با چاپ افست، تولید کارتن با چاپ سیلک و کلیشه


شرکت‌های مشابه