تلفن اصلی:
+98 (711) 7381415
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نگهدار توافق
تلفن‌های دیگر 7381415
فکس 7381415
آدرس پستی

خیابان قانی نو،‌روبروی بانک ملی،‌فروشگاه توافق

کد پستی 7162673617
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید انواع چسبهای صنعتی سرد و گرم و تینر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه