تلفن اصلی:
+98 (21) 48862347
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 48862347
فکس 48862347
آدرس پستی

جاده مخصوص کرج، کیلومتر 11، جنب پارس الکتریک، شرکت مهرکام پارس

کلید واژه‌ها   

طراحی بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه