تلفن اصلی:
+98 (411) 4458898
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4458898
فکس 4458898
آدرس پستی

مجتمع فلزکاران، 12 متری دوم، پلاک 427

کلید واژه‌ها  

مشاور و مجری تاسیسات صنایع غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه