تلفن اصلی:
+98 (21) 65733990
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیداسحاق عاملی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 65733992
فکس +98 (21) 65734200
کد پستی 31746-83551
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.sina-plast.com
کلید واژه‌ها   

تولید و چاپ ظروف یکبار مصرف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه