تلفن اصلی:
+98 (21) 66496152
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس مرتضی شهرستانی
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولیعصر، پلاک 31

کنترل بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه