تلفن اصلی:
+98 (21) 55905245
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 55905245 / 55914437
فکس 55905245 / 55914437
آدرس پستی

خیابان شهید رجایی،‌بعد از بیمارستان 7 تیر،‌خیابان صنعت،‌خیابان یداله حبیب،‌خیابان شهید طاهر زاده ،‌پلاک 123

کلید واژه‌ها  

تولید نایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه