تلفن اصلی:
+98 (21) 44563207
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پریدخت اندیشه
تلفن‌های دیگر 44563207
فکس 44563207
آدرس پستی

کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، پلاک 14

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید انواع مرکب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه