تلفن اصلی:
+98 (51) 32463311
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین محمودی
تلفن‌های دیگر +98 (51) 31669
فکس +98 (51) 32463314
آدرس پستی

مشهد - کیلومتر ۲۷ جاده مشهد - قوچان

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.samed.ir

تولید چسب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه