تلفن اصلی:
+98 (21) 33953056
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل تقی زکیزاده
تلفن‌های دیگر 33953056
فکس 33953056
آدرس پستی

خیابان فردوسی جنوبی، نبش کوچه باربد، پاساژ صدا و سیما، طبقه دوم، پلاک 65

کلید واژه‌ها   

ملزومات چاپ اسکرین، چاپ پارچه و چاپ افست


شرکت‌های مشابه