تلفن اصلی:
+98 (21) 77537171
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جعفر فرشید
تلفن‌های دیگر 77537171
فکس 77537171
آدرس پستی

خیابان صفی علیشاه، پلاک 93

چاپ، UV و سلفون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه