تلفن اصلی:
+98 (261) 7775935
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمدعلی ابراهیمی
تلفن‌های دیگر 7775935 / 56547430
فکس 7775935 / 56547430
آدرس پستی

شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حافظ شرقی، خیابان دشتستان سوم، نگارستان یکم، قطعه 382

کد پستی 1818183417
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

چاپ و ساخت انواع قوطی فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه