تلفن اصلی:
+98 (122) 5225414
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نادر فروز
تلفن‌های دیگر 5225414 / 22588601
فکس 5225414 / 22588601
آدرس پستی

نور، شهرک صنعتی چمستان

کلید واژه‌ها   

تولید انواع فیلم‌های بسته‌بندی و فیلم PET و انواع ظروف بسته‌بندی یکبار مصرف


شرکت‌های مشابه