تلفن اصلی:
+98 (21) 77651955
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهرام فرض‌پور
تلفن‌های دیگر 77651955
فکس 77651955
آدرس پستی

خیابان شریعتی، خیابان بوشهر، پلاک 21، واحد 1

کلید واژه‌ها  

پروسسور زینک پیش از چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه