تلفن اصلی:
+98 (752) 3520150
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدسراج واعظ‌پور
تلفن‌های دیگر 3520150
فکس 3520150
آدرس پستی

خرم‌بید، شهرک صنعتی خرم‌بید، خیابان اول

کلید واژه‌ها  

تولید کاغذ تست، لاینر و فلوت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه